Jaký systém odsávání byste nám doporučili pro naši technologii?

Návrhu musí předcházet důkladná analýza pracoviště – co je odsáváno, kolik materiálu se vyprodukuje za jakou dobu, jaké jsou plochy a vzdálenosti odsávaných míst, kam lze umístit odsávací jednotku. Ideální je tedy osobní prohlídka instalované technologie nebo konzultace nad projektem a z toho vyplývající návrh řešení.