Tento případ patří mezi nejčastější. Při konzultaci (osobní, telefonické) společně stanovíme vaši spotřebu stlačeného vzduchu (podle typů a počtů zařízení, která provozujete), dále provozní tlak a čistotu stlačeného vzduchu. Následně vám nabídneme výkonově a konstrukčně odpovídající kompresor.

Celý článek >>

Oba kompresory mají svoje výhody a nevýhody. Pístový kompresor je hlučnější a nesnese trvalý běh při zátěži. Svým určením je tedy vhodný pro provozy, kde je jeho využití spíše náhodné nebo málo frekventované. Naproti tomu šroubový kompresor je vhodné trvale zatěžovat stálým odběrem (spotřebou) stlačeného vzduchu. Pokud to není možné, šroubový kompresor trpí častými rozběhy a zastavením a zkracuje se jeho životnost. Oproti pístovému kompresoru je méně hlučný a energeticky úspornější.

Celý článek >>

Pro rozvody stlačeného vzduchu používáme potrubí z hliníkových slitin, které spojujeme systémovými fitinkami z mosazi. Výstupní body pak osazujeme krabicemi, které mohou být ukončeny jednou nebo více (až šesti) rychlospojkami. Hliníkové potrubí společně s fitinkami tvoří certifikovaný systém pro rozvody stlačeného vzduchu, který splňuje všechny potřebné vlastnosti a to zejména – nekoroduje ani neoxiduje při náhodném styku s kondenzátem, nedochází u něj k významným ztrátám tlaku (díky hladké vnitřní stěně a kalibrovanému průřezu fitinek). Snadno a rychle se montuje, nepoužívá se svařování, řezání závitů ani jiné složité operace. Alternativně můžeme namontovat i rozvody z plastových trubek nebo z nerezového systému.

Celý článek >>

Návrhu musí předcházet důkladná analýza pracoviště – co je odsáváno, kolik materiálu se vyprodukuje za jakou dobu, jaké jsou plochy a vzdálenosti odsávaných míst, kam lze umístit odsávací jednotku. Ideální je tedy osobní prohlídka instalované technologie nebo konzultace nad projektem a z toho vyplývající návrh řešení.

Celý článek >>

Volba zda čistit horkou nebo studenou vodou je ovlivněná tím, jaké nečistoty se mají odstraňovat. Pokud je potřeba odmašťovat, je nutné používat horkou vodu nebo dokonce páru. Pokud se má čistit pouze od prachu nebo třeba bláta, pak postačuje studená voda. Ohřev vody lze zajistit třemi způsoby. První je ideální pro mobilní použití a tím je naftový ohřev, který si sám čerpá palivo (naftu) ze zabudované nádrže. Další dva jsou vhodné spíše pro stacionární použití případně k připojení pomocí rozvodů tlakové vody a jsou jimi ohřev elektřinou nebo zemním plynem, kde je na rozdíl od nafty a elektřiny možné dosáhnout velmi nízkých provozních nákladů na ohřev (úspora 50 a více%). 

Celý článek >>

Ano, máme v sortimentu vysavače do výbušného prostředí i na výbušný prach (ATEX zóna 22 nebo zóna 2). Posouzení kategorie výbušnosti prachu vám dokážeme zařídit.    

Celý článek >>