Potřebujeme vysokotlaký čistící přístroj s ohřevem vody nebo bez něj? Jakým palivem se může voda ohřívat?

Volba zda čistit horkou nebo studenou vodou je ovlivněná tím, jaké nečistoty se mají odstraňovat. Pokud je potřeba odmašťovat, je nutné používat horkou vodu nebo dokonce páru. Pokud se má čistit pouze od prachu nebo třeba bláta, pak postačuje studená voda. Ohřev vody lze zajistit třemi způsoby. První je ideální pro mobilní použití a tím je naftový ohřev, který si sám čerpá palivo (naftu) ze zabudované nádrže. Další dva jsou vhodné spíše pro stacionární použití případně k připojení pomocí rozvodů tlakové vody a jsou jimi ohřev elektřinou nebo zemním plynem, kde je na rozdíl od nafty a elektřiny možné dosáhnout velmi nízkých provozních nákladů na ohřev (úspora 50 a více%).