Ochrana soukromí

V našem zájmu je chránit vaše soukromí. Dříve než prostřednictvím tohoto webu poskytnete jakákoli osobní data, pročtěte si následující informace.

Poskytnutím osobních údajů vyslovuje poskytovatel - subjekt údajů - souhlas se zpracováním těchto údajů správcem údajů - společností B Technik s.r.o.

Společnost B Technik s.r.o. zaručuje, že vaše osobní data nebudou předána ke zpracování třetí straně a budou zabezpečena proti přístupu neoprávněných osob. K vašim osobním údajům má v naší společnosti přístup omezený okruh pověřených osob.

S vašimi osobními údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně k těmto účelům: a) zpracování statistických dat; b) archivnictví vedené na základě zákona; c) nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů; d) kontaktování subjektu za účelem nabídky spolupráce; e) kontaktování subjetku ve věci soutěže pořádané správcem údajů.

Společnost B Technik s.r.o. je oprávněna poskytnout jakékoliv dostupné informace o vaší osobě orgánům činným v trestním řízení.